Sommarfest 22 aug kl 15

Sommarfest på tvättstugetomten

Söndagen den 22 augusti, kl 15

Vi har en trevlig eftermiddag tillsammans och får möjlighet att lära känna de som bor i området.

Ta med det som behövs för en picnic.

Alla i föreningen är välkomna! Vuxna, barn och barnbarn!