Staketbygge 2020-04

Rishämtning och staketbygge söndagen den 26/4.

Många arbetade hela dagen eller del av dagen med att köra ris, borra, såga, skruva och måla. Tack alla som ställde upp och hjälpte till!