Rishämtning & skötsel av tvättstugetomten, 25/4

Den traditionella rishämtningen äger rum söndagen den 25 april med samling kl 10.00 på Kungsgärdesplan.

Även i år hjälps vi åt att städa Tvättstugetomten.

Kom och hjälp till och få en stund Corona-anpassad samvaro med grannarna. Styrelsen bjuder på kaka. Ta med något att dricka.

Samla riset i lagom stora buntar och surra med snören så att bunten går att lyfta och kasta upp i släpvagnen. Mattias Norling ställer upp med bil och släpkärra, övriga tar med de trädgårdsredskap som kan behövas på tvättstugetomten.