Rishämtning 26 april

Den traditionella rishämtningen kommer att äga rum söndagen den 26 april med samling kl 9.00 på Kungsgärdesplan. Kom dit och hjälp till och få en stunds trevlig samvaro med grannarna. Rishämtningen brukar vara avklarad på 1-1,5 timme.

Lägg ut riset i lagom stora buntar och surrade med snören så att bunten går att hantera, dvs lyftas, kastas upp på flaket och läggas till rätta där. Om buntarna inte går att hantera finns risk att vi lämnar dem kvar.