Styrelse

Skicka ett e-brev till hela styrelsen:
Mejla styrelsen


Ordf.
Claes Höjenberg, Tegelgatan 7, tel: 070-211 05 00
Mejla ordföranden

Kassör
Sara Gräslund, Bergagatan 7, tel: 073-654 02 94
Mejla kassören

Sekreterare
Johan Berg, Krongatan 35, tel: 070-667 17 82
Mejla sekreteraren

Övriga ledamöter
Mattias Norling, Tegelgatan 17, tel: 070-388 01 66
Rashin Cohen, Tegelgatan 21, tel: 073-526 63 00

Suppleanter
Maja Grönberg, Drejargatan 1
Ninna Bromark, Krongatan 15B, tel: 073-242 05 48

Revisorer
Tomas Thim, Slöjdgatan 21, tel:  073- 060 80 09
Rolf Eriksson, Slöjdgatan 19, tel: 070-635 89 68
Ewert Bengtsson (suppleant), Karlsrogatan 10, tel: 070-636 82 57

Valberedning
Ragnar Sundström, Tegelgatan 9, tel: 070-495 82 49
Johan Ulin, Krongatan 37, tel: 070-667 17 82

 

Webbansvarig
Claes Höjenberg, Tegelgatan 7, tel: 070-211 05 00
Mejla webbansvarig

Leave a Reply