Om föreningen

Vi som tillhör den här föreningen bor i Uppsala inom ett område som begränsas av Hagundagatan, Karlsrogatan, Krongatan och Bergagatan.

Årsavgiften är 150 kr/fastighet. Avgiften betalas till föreningens Plusgirokonto 58 43 64 – 4.
Kom ihåg att  skriva din adress i samband med betalningen, t.ex. Krongatan 37, annars kan vi inte se vem som betalat.

Vill du se stadgarna i original, klicka här

De första stadgarna dateras så tidigt som 1926 och i dem står bl a att:

  • Föreningens ändamål är att tillvarataga medlemmarnas intressen evad det rör Kungsgärdets egnahemsområde, vara medlemmarna behjälpliga vid fruktträdens skötsel och för övrigt då medlemmarnas intressen beröras, desamma bevaka på bästa sätt.

Meddelande om våra aktiviteter publiceras på denna sida och på föreningens Facebookgrupp som heter Kungsgärdets egnahems- och fruktodlarförening. Där kan vi utbyta åsikter och synpunkter och bjuda in till evenemang.

Några korta hållpunkter:

  • Vi är remissinstans när det gäller trafik- och byggplaneärenden inom vårt område.
  • Vi har årsmöte i mars. Årsmötet avslutas med vickning.
  • Inför Valborg hämtar vi våra medlemmars väl buntade ris vid varje fastighet och underhåller den s.k. tvättstugetomten.
  • Vi har ibland pubkväll hemma hos någon medlem.
  • Vi har en sommarfest i slutet av sommaren.
  • Vi hälsar nya fastighetsägare välkomna med information om föreningen.
  • Välkomstbrevet hittar du här.

Leave a Reply