Bidra med bilder

Om du har digitala bilder, eller redan inskannade gamla fotografier, som du vill dela med dig av så är styrelsen mycket tacksam för att få använda dem här.

Om du har gamla fotografier, i rimliga mängder, som du vill få inskannade så hjälper vi till med det. Hör i så fall av dig till den webbansvarige. (Se meny Styrelse.)

 
 
 


Leave a Reply