Kallelse till årsmöte 14 mars kl 19.30 i Bergaskolans matsal

Detta årsmöte är verkligen ett historiskt möte. Det är nämligen på dagen 90 år sedan Kungsgärdet Egnahem- och Fruktodlarförening bildades!
Det ska ska vi fira.
Etfer årsmötet bjuder föreningen sina medlemmar på bubblande dryck, smörgåstårta och ett fortsatt  firande på Bror Hjorths Hus (från ca 20:30).

Dagordning för årsmöte den 14 mars 2016

Om Du är intresserad av att delta i styrelsearbetet eller har förslag, kontakta valberedningen (Ragnar Sundström, Tegelg 9 eller Anna Orsberg, Karlsrog 20).

Besök på Stadsarkivet

Idag, 17 juni 2015, njöt vi ( Tomas G, Karin H och jag) av vår medborgerliga rätt att förkovra oss i stadsarkivet. Bla hittade vi föreningens första protokoll som jag bifogar. Man kan här läsa hur man omgående höjde interimstyrelsens årsavgift på 1,50 till 2 kr utan pardon.

Det framställdes då att en del borde ha reducerad avgift tex “de som bor halva hus” (sic) vilket nekades.

David Edholm

20150617_102116-1 20150617_102201-1 20150617_102215-1 20150617_102230-1 20150617_102300-1 20150617_102336-1 20150617_102350-1