Kommunen gör Kåbovägen/Krongatan till genomfartsled

Vi har fått en påstötning från Kåbo-Berga villaförening:

På Uppsala Kommuns samrådsmöte avseende förändrad detaljplan för Rosendalsfältet stod det klart att man nu genomför den gamla idén om en Kåboled. Man knyter samman Luthagsleden med Kungsängsgatan genom att förlänga Kåbovägen/Krongatan söderut från BMC. Det innebär de facto en kortslutning av trafiken, och Uppsala får därmed en rak led väster om stadskärnan. Den skär genom våra småskaliga bostadsområden och går förbi bland annat Bergsakolan. Tidigare generationer har stoppat Kåboledsprojekt åtminstone vid två tillfällen kring 1970 respektive kring 1990. Nu smyger man igenom förändringen. Först med sträckningen, sedan kommer den ökade trafikbelsatningen motivera breddning till de fyra filer man tidigare eftersträvat.

Samrådstiden avslutas redan den 15/10. Vår förening har skrivit ett gemensamt svar tillsammans med Kåbo-Berga som du kan läsa här.  Samrådsinlaga – Rosendalsfältet

länk till kommunens hemsida: Stadsutveckling–planering

länk till detaljplanen Rosendal

Om du har synpunkter eller kommentarer, måste vi ha dem senast måndag den 13 oktober för svaret skickas till kommunen på tisdag.

Använd följande adress till styrelsen: styrelsen@kungsgardet.com