Rishämtning 2017-04

Rishämtning i strålande vårväder.