Bilder från förr

Kungsgärdet 1932

Kungsgärdet 1932
(Bild: Gunnar Leche Stadsarkitekt, L. Lambert red.)

Fortfarande åkrar inpå knuten. Tvättstugan, som var gemensam för boende på Slöjdgatan, byggdes tidigt.
Bergagatan och Thunbergsvägen finns redan samt vägen från Slöjdgatan över kyrkogården.

Bergagatan har fått sitt namn efter två gårdar som låg i närheten, en på Bergsskolans tomt, en på Norbyvägen 21.

Karlsrogatan ser mer ut som ett dike. Gatan är namngiven efter Karlsro, ett arbetshem för manliga sinnesslöa vid Krongatan ungefär där Studentvägen ligger idag. Arbetshemmet flyttade 1923 till Håga.
Längst upp till vänster ser man den del av Karlsrogatan som idag går mellan Krongatan och Villavägen. V
Den delen av vägen hette tidigare Ekebyvägen men ändrades till Karlsrogatan. (Dagens Ekebyvägen är ny och byggdes på 1990-talet.)

(Källa: Uppsala gatunamn, Mats Wahlberg)
Slöjdgatan, Kåbo, Uppsala 1932
Fotografiet återger inte färgen på husen korrekt.
Husen på Slöjdgatan byggdes ca 1925.

(Bild: digitaltmuseum.se)
Bostadshus, Kungsgärdet, Uppsala 1932..
Tegelgatan 4-6 och 3-9.
Med Ekeby Bruk så väl synligt i bakgrunden är det lätt att förstå varför gatan fick heta Tegelgatan.

(Bild: digitaltmuseum.se).

Slöjdgatan 6

Daniel Larsson har bidragit med några egna bilder från Slöjdgatan 6

Slöjdgatan 4-6
Ruth till vänster, Slöjdgatan 8 bakom flickorna
Utsikt från Slöjdgatan 4-6

Husen på Tegelgatan och Bergagatan är ännu inte byggda.
Kanske det är Berga gård som syns till höger.
Slöjdgatan 1930

Krongatan 15

Krongatan 15 bygges på 1920-talet. I husets bottenvåning låg en livsmedelsbutik, Sigges livs.
På 60- talet fanns det ett postkontor på övervåningen.
På 70-talet ägdes det av Stadshotellet och hade fem mindre lägenheter som användes som personalbostäder.
Under sent 70-tal byggdes det om till två lägenheter.

Bilder: Bidrag från Ninna Bromark.

Krongatan 5 byggs.
Krongatan 15. Sent 20-tal.

Konsum, Bergagatan 14, 1942

Konsum öppnade en butik på Bergagatan 1942.

Efter 46 år stängde den i maj 1988. Berga Montessori och Lingonbacken Montessori tog över lokalen. Lingonbacken flyttade efter ett par år till Håga by.
Idag ligger Berga Förskola här.

(Bilder: digitaltmuseum.se)

Konsum – Bergagatan, Kåbo, Uppsala 1942
Tre ingångar, en till respektive del av butiken.
Konsum – charkuteributiken, Bergagatan, Kåbo, Uppsala 1942
Reklam för kålpudding, stångkorv, blodpudding (1:60 kg) och hamburgerkött (rökt hästkött, vanligt som smörgåspålägg)
Konsum – speceributiken med charkuteributikens lokal i bakgrunden 1942
Konsum – bröd- och mjölkbutiken, Bergagatan, Kåbo, Uppsala 1942

Botaniska trädgården

Bilder: digitaltmuseum.se

Vy Botaniska trädgården, mot slottet, Uppsala, sekelskiftet 1900
Botaniska trädgården, vacker bild från slottsterasserna, Uppsala, juni 1956
Botaniska trädgården, Uppsala 1945 – 1950