Om grannsamverkan

Under 2018 utsågs ett kontaktombud för varje gata i våra kvarter och skyltar sattes upp området.

Information om grannsamverkan och kontaktuppgifter till ombuden delades ut till alla boende och publicerades på Facebook (eftersom det är en sluten grupp). Kontakta styrelsen för mer information.

Läs mer om Grannsamverkan mot brott på SAMBO:s webb, www.samverkanmotbrott.se