Fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare är du ansvarig för att

  • skotta snö och sanda (läs mer)
  • ta hand trädgårdsavfall (läs mer)
  • hålla efter buskar och träd (läs mer)
  • underlätta sophämtningen
  • hålla rent och snyggt utanför tomten

Information på kommunens hemsida (länk)