Rishämtning & städdag tvättstugetomten, söndag 28/4, kl 9:00

Den traditionella rishämtningen äger rum söndagen den 28 april 2019, med samling kl 9.00 på Kungsgärdesplan.

Nytt för i år är att vi också hjälps åt att städa tvättstugetomten. 

Kom och hjälp till och få ett par timmars trevlig samvaro med grannarna. 

Samla riset i lagom stora buntar och surra med snören så att bunten går att lyfta och kasta upp i släpvagnen. Mattias Norling ställer upp med bil och släpkärra, övriga tar med de trädgårdsredskap som kan behövas på tvättstugetomten.