Besök på Stadsarkivet

Idag, 17 juni 2015, njöt vi ( Tomas G, Karin H och jag) av vår medborgerliga rätt att förkovra oss i stadsarkivet. Bla hittade vi föreningens första protokoll som jag bifogar. Man kan här läsa hur man omgående höjde interimstyrelsens årsavgift på 1,50 till 2 kr utan pardon.

Det framställdes då att en del borde ha reducerad avgift tex “de som bor halva hus” (sic) vilket nekades.

David Edholm

20150617_102116-1 20150617_102201-1 20150617_102215-1 20150617_102230-1 20150617_102300-1 20150617_102336-1 20150617_102350-1