Styrelsemöte 2016-02-16

Protokoll från styrelsemötet idag finns att läsa under Protokoll