Ny detaljplan för Arosparken och Ekebydalen – 150 lägenheter

Läs mer om detaljplanen som vår grannförening har sammanställt här. Roffe Eriksson har varit på ett informationsmöte och rapporterat sina intryck av mötet för styrelsen. Styrelsen ansåg att det finns anledningen att bevaka utvecklingen, men ingen direkt åtgärd skulle vidtagas.