RISHÄMTNING & SKÖTSEL AV TVÄTTSTUGETOMTEN, 24/4

Den traditionella rishämtningen äger rum söndagen den 24 april med samling kl 10.00 på Kungsgärdesplan.

Vi hjälps också åt att städa Tvättstugetomten.

Lägg riset på Tvättstugetomten eller väl synligt i närheten av din tomt.
Samla riset i lagom stora buntar och surra med snören så att bunten går att lyfta och kasta upp i släpvagnen.

Mattias Norling ställer upp med bil och släpkärra, övriga tar med de trädgårdsredskap som kan behövas på tvättstugetomten.

Kom och hjälp till och få en stund samvaro med grannarna. Styrelsen bjuder på kaka. Ta med något att dricka.