Laga staketet, 17 augusti, kl 9 / Inställt p.g.a. regn

Vi hjälps åt att laga den del av staketet som försvann i samband med att det stora trädet togs ner. Flera staketstolpar behöver också bytas.

Verktyg och virke kommer att finnas på plats den 17/8.

Mattias N och Johan U leder arbetet.