Semestertider

Sommaren är här och polisen påminner alla hushåll som är med i Grannsamverkan om MINIMIKRAV & REKOMMENDATIONER:

  • Vaksamhet: Var allmänt vaksam och kontakta polis om något är misstänkt.
  • Om man är bortrest: Meddela grannar om man är bortrest mer än några dagar.
  • Värdesaker: Förvara värdesaker på ett betryggande sätt.
  • Inventarielista: Upprätta en inventarielista och fotografera värdesaker.
  • Märkning: Märkta föremål är mindre stöldbegärliga, samt att du ökar chansen att få tillbaka stulna värdesaker om du blir bestulen.

Förebyggande åtgärder: Gå in på SAMBO:s hemsida och ta del av förebyggande tips. Se www.samverkanmotbrott.se .