Några punkter från styrelsemötet 2014-09-01

Protokollet i in helhet ligger under fliken Protokoll.

 Beslutades att uppmana medlemmar att skicka in bilder till Claes
samt att marknadsföra hemsidan och facebooksidan när tillfälle ges.

Diskuterades arbetet med föreningens garageloppis samt stadsvandring på kulturnatten lördag den 13 september. Marknadsföringen är med föreningens mått mätt
omfattande och vårt evenemang är en programpunkt i det officiella kulturnattsprogrammet. Vi bör ställa upp trottoarpratare vid Krongatan, Bergagatan och Karlsrogatan för att uppmärksamma passerande om evenemanget. Tvättstugetomten diskuterades. Kommunen rev huset på 60-talet utan förvarning. Finns det en möjlighet att få stöd för en återuppbyggnad av tvättstugan? Beslutades att fortsätta diskussionen om en återuppbyggnad av tvättstugan och som ett första steg ta fram fakta och historien om tomt och tvättstuga.