All posts by Daniel Larsson

Säkra skolvägar

Säkra Skolvägar – Bergaskolan_rapport_20141031 web

Hej Grannar!

Jag kommer att representera Bergaskolans Hem och Skolaförening i ett möte om Säkra Skolvägar – Bergaskolan med kommunen den 13 november. Om ni har några synpunkter eller förslag rörande områdets skolvägar som boende i området mottar jag gärna dessa senast den 11/11. Så kan jag framföra dessa vid mötet.

Vänliga hälsningar Johan

Johan Ulin

070-5501551
Krongatan 37
75238 Uppsala

Kommunen gör Kåbovägen/Krongatan till genomfartsled

Vi har fått en påstötning från Kåbo-Berga villaförening:

På Uppsala Kommuns samrådsmöte avseende förändrad detaljplan för Rosendalsfältet stod det klart att man nu genomför den gamla idén om en Kåboled. Man knyter samman Luthagsleden med Kungsängsgatan genom att förlänga Kåbovägen/Krongatan söderut från BMC. Det innebär de facto en kortslutning av trafiken, och Uppsala får därmed en rak led väster om stadskärnan. Den skär genom våra småskaliga bostadsområden och går förbi bland annat Bergsakolan. Tidigare generationer har stoppat Kåboledsprojekt åtminstone vid två tillfällen kring 1970 respektive kring 1990. Nu smyger man igenom förändringen. Först med sträckningen, sedan kommer den ökade trafikbelsatningen motivera breddning till de fyra filer man tidigare eftersträvat.

Samrådstiden avslutas redan den 15/10. Vår förening har skrivit ett gemensamt svar tillsammans med Kåbo-Berga som du kan läsa här.  Samrådsinlaga – Rosendalsfältet

länk till kommunens hemsida: Stadsutveckling–planering

länk till detaljplanen Rosendal

Om du har synpunkter eller kommentarer, måste vi ha dem senast måndag den 13 oktober för svaret skickas till kommunen på tisdag.

Använd följande adress till styrelsen: styrelsen@kungsgardet.com

Kulturnatten 2014

Idag var vi ca 65-70 personer som lyssnade engagerat på Carl-Erik Bergold som under knappa två timmar berättade om Uppsalas välkände stadsarkitekte Gunnar Leche och hans tankar bakom stadsplanering och arkitektur och vad det betytt för vårt område.

Utanför många hus stod även loppisbord och på Kungsgärdesplan fanns t.o.m en liten kaffeservering som hade fullt upp.

Se ett bildspel från vandringen

Några punkter från styrelsemötet 2014-09-01

Protokollet i in helhet ligger under fliken Protokoll.

 Beslutades att uppmana medlemmar att skicka in bilder till Claes
samt att marknadsföra hemsidan och facebooksidan när tillfälle ges.

Diskuterades arbetet med föreningens garageloppis samt stadsvandring på kulturnatten lördag den 13 september. Marknadsföringen är med föreningens mått mätt
omfattande och vårt evenemang är en programpunkt i det officiella kulturnattsprogrammet. Vi bör ställa upp trottoarpratare vid Krongatan, Bergagatan och Karlsrogatan för att uppmärksamma passerande om evenemanget. Tvättstugetomten diskuterades. Kommunen rev huset på 60-talet utan förvarning. Finns det en möjlighet att få stöd för en återuppbyggnad av tvättstugan? Beslutades att fortsätta diskussionen om en återuppbyggnad av tvättstugan och som ett första steg ta fram fakta och historien om tomt och tvättstuga.

Stadsvandring i våra kvarter under Kulturnatten

Guidad stadsvandring och garageloppis bland egnahemföreningens medlemmar. Vår ciceron är stadskännaren Carl Erik Bergold.
Vi har loppis kl 10-14.

I Uppsala blev en ny tidsstil starkt framträdande med stadsarkitekten Gunnar Leche som tillträdde posten 1920. Leche låg bakom det numera så berömda egnahemsområdet i anslutning till Slöjdgatan och Kungsgärdesplan, ritat och uppfört under 20-talet.
Där är det trädgårdsstadens ideal som tillsammans med ett klassicerande formspråk utgör en mycket vacker, trevlig och arkitektoniskt intressant miljö.

 

Kulturnattens hemsida