Kulturnatten 2014

Idag var vi ca 65-70 personer som lyssnade engagerat på Carl-Erik Bergold som under knappa två timmar berättade om Uppsalas välkände stadsarkitekte Gunnar Leche och hans tankar bakom stadsplanering och arkitektur och vad det betytt för vårt område.

Utanför många hus stod även loppisbord och på Kungsgärdesplan fanns t.o.m en liten kaffeservering som hade fullt upp.

Se ett bildspel från vandringen

Några punkter från styrelsemötet 2014-09-01

Protokollet i in helhet ligger under fliken Protokoll.

 Beslutades att uppmana medlemmar att skicka in bilder till Claes
samt att marknadsföra hemsidan och facebooksidan när tillfälle ges.

Diskuterades arbetet med föreningens garageloppis samt stadsvandring på kulturnatten lördag den 13 september. Marknadsföringen är med föreningens mått mätt
omfattande och vårt evenemang är en programpunkt i det officiella kulturnattsprogrammet. Vi bör ställa upp trottoarpratare vid Krongatan, Bergagatan och Karlsrogatan för att uppmärksamma passerande om evenemanget. Tvättstugetomten diskuterades. Kommunen rev huset på 60-talet utan förvarning. Finns det en möjlighet att få stöd för en återuppbyggnad av tvättstugan? Beslutades att fortsätta diskussionen om en återuppbyggnad av tvättstugan och som ett första steg ta fram fakta och historien om tomt och tvättstuga.

Stadsvandring i våra kvarter under Kulturnatten

Guidad stadsvandring och garageloppis bland egnahemföreningens medlemmar. Vår ciceron är stadskännaren Carl Erik Bergold.
Vi har loppis kl 10-14.

I Uppsala blev en ny tidsstil starkt framträdande med stadsarkitekten Gunnar Leche som tillträdde posten 1920. Leche låg bakom det numera så berömda egnahemsområdet i anslutning till Slöjdgatan och Kungsgärdesplan, ritat och uppfört under 20-talet.
Där är det trädgårdsstadens ideal som tillsammans med ett klassicerande formspråk utgör en mycket vacker, trevlig och arkitektoniskt intressant miljö.

 

Kulturnattens hemsida

Ny hemsida och Facebookgrupp

Nu är den nya hemsidan uppe med aktuella protokoll m.m. Om du inte redan är med i föreningens facebookgrupp gå med där också. Det är en sluten grupp som bara medlemmar kan se vad som skrivs och vilka som är medlemmar i gruppen.

Föreningens alla aktiviteter kommer att anslås på hemsidan och facebookgruppen.

Om du saknar något, skicka ett mail till webbansvarig.

Enkät för C-uppsats om egnahemsföreningar

Hej,

Styrelsen i Kungsgärdets Egnahem- och fruktodlarförening är positiva till den fråga som en student vid Uppsala Universitet ställ till vår förening om att delta i en enkät. Vi hoppas att du vill ta dig tid att hjälpa till. Se nedan.

Hälsningar styrelsen

gm

Tomas Grönberg

………………………………………………………………………………………………..

Hej!
Jag heter Madeleine och skriver just nu min C-uppsats på Kulturgeografiska institutionen på Uppsala Universitet. Min uppsats ska handla om Egnahemsföreningar och om dess verksamhet kan bidra till hållbarhet på något sätt. Jag fastnade för Egnahemsföreningar då de har en intressant historia som kan kopplas till ett kulturgeografiskt perspektiv. Jag har fått godkänt av styrelsen att skicka ut en enkät till er medlemmar i Kungsgärdets egnahems- och fruktodlarförening vilket känns jättekul och jag skulle bli glad om ni vill svara på den. Det tar bara några minuter och resultatet kommer sedan användas i min C-uppsats och presenteras för styrelsen, och på så sätt kan ni också få ta del av resultatet om ni vill.

För att komma till enkäten, klicka här
Tack för din medverkan!
Med vänlig hälsning,
Madeleine Ericsson