Bilder

Om du har digitala bilder eller redan inskannade gamla fotografier du vill dela med dig av är styrelsen mycket tacksam för att få använda dem här.

Om du har gamla fotografier som du vill få inskannade (i rimliga mängder) så ordnar vi det också.
Hör av dig i så fall till Karin Höjenberg, webbansvarig.


Rishämtning 2014

Rishämtning 2014

Leave a Reply