Kontakt

Gå till Styrelse i menyn längst upp för att skicka e-brev eller ringa styrelsen.

Det är viktigt att vi har korrekt e-postadress för att kunna informera om vad som händer och sker.

Skicka din e-postadress till kassören om du inte får information eller om du nyligen bytt adress.