Information från Polisen

Kontaktombuden för grannsamverkan får regelbundet redogörelser från Polisen angående polisanmälda bostadsinbrott i Uppsala .

Informationen publiceras i sin helhet nedan.

Juni-Augusti 2019. Bilagan finns här.

Maj 2019.

April 2019. Bilagan finns här.