Om föreningen

Vi som tillhör den här föreningen bor i Uppsala inom ett område som begränsas av Hagundagatan, Karlsrogatan, Krongatan och Bergagatan.

Årsavgiften är 100 kr. Du som ännu inte är medlem kan betala in medlemsavgiften till föreningens Plusgirokonto: 584364-4 samt skicka ett e-brev till kassören med kontaktuppgifter.

Vill du se stadgarna i original, klicka här

De första stadgarna dateras så tidigt som 1926 och i dem står bl a att:

  • Föreningens ändamål är att tillvarataga medlemmarnas intressen evad det rör Kungsgärdets egnahemsområde, vara medlemmarna behjälpliga vid fruktträdens skötsel och för övrigt då medlemmarnas intressen beröras, desamma bevaka på bästa sätt.

Meddelande om våra aktiviteter publiceras på denna sida och på föreningens Facebookgrupp som heter Kungsgärdets egnahems- och fruktodlarförening. Där kan vi utbyta åsikter och synpunkter och bjuda in till evenemang.

Några korta hållpunkter:

  • I föreningen har vi regelbundet pubkvällar hemma hos någon medlem; ungefär var 6:e vecka.
  • Vi har årsmöte i mars. Årsmötet avslutas med vickning.
  • Inför Valborg hämtar vi våra medlemmars väl buntade ris vid varje fastighet.
  • Vi är remissinstans när det gäller trafik- och byggplaneärenden inom vårt område.

Leave a Reply