Styrelse

Skicka ett e-brev till hela styrelsen:
Maila styrelsen


Ordf.
Johan Ulin, Krongatan 37, tel: 070-667 17 82‬.
Maila ordföranden

Kassör
Fredrik Settergren, Drejargatan 5, tel: 072-888 28 64‬
Maila kassören

Sekreterare
Johan Berg, Krongatan 35, tel: 070-667 17 82
Maila sekreteraren

Webbansvarig
Karin Höjenberg, Tegelgatan 7, tel: 070-516 77 80
Maila webbansvarig

Övriga ledamöter
Ingolf Pääjärvi, Bergagatan 15, tel: 070-997 01 10‬
Mattias Norling, Tegelgatan 17, tel: 070-388 40 68

Suppleanter
Anna Orsberg, Karlsrogatan 20, tel: 070-815 74 61
Fredrik Settergren, Drejargatan 5, tel: 072-888 28 64‬

Revisorer
Tomas Thim, Slöjdgatan 21, tel:  073- 060 80 09
Rolf Eriksson, Slöjdgatan 19, tel: 070-635 89 68

Valberedning
Ragnar Sundström, Tegelgatan 9, tel: 070-495 82 49
Maja Grönberg, Drejargatan 1, tel: 018-50 20 50

Leave a Reply