Styrelse

Skicka ett e-brev till hela styrelsen:
Maila styrelsen


Ordf.
Johan Ulin, Krongatan 37, tel: 070-550 15 51.
Maila ordföranden

Kassör
Tomas Thim, Slöjdgatan 21, tel: 018-55 04 62, 073-060 80 09
Maila kassören

Sekreterare
Johan Berg, Krongatan 35, tel:
Maila sekreteraren

Webbansvarig
Daniel Larsson, Slöjdgatan 6, tel: 072-5446044.
Maila webbansvarig

Ordinarie ledamot
Ingolf Pääjärvi
Maila Ingolf

Suppleanter
Mattias Norling.
Maila Mattias

David Sumpter, Hagundagatan 21,
Maila David

Revisorer
Per Karlén, Tegelgatan 12.
Rolf Eriksson, Slöjdgatan 19.

Valberedning
Ragnar Sundström, Tegelgatan 9.
Anna Orsberg, Karlsrogatan 20

Leave a Reply