Kallelse till Årsmöte den 18/3 2019 kl:19

Årsmötet är planerat till den 18/3 kl19 i Bergaskolans lokal, i vanlig ordning bjuds det på enklare förtäring och dryck.

Fundera gärna ett extra varv vad just du vill ta upp på mötet att diskutera med vänner och grannar.

Väl mött!