Polisen informerar

Polisen skickar varje månad information till kontaktombuden för grannsamverkan. Dessa redogörelser, som bland annat listar anmälda inbrott i Uppsala, hittar du i menyn Grannsamverkan.