Säkra skolvägar

Säkra Skolvägar – Bergaskolan_rapport_20141031 web

Hej Grannar!

Jag kommer att representera Bergaskolans Hem och Skolaförening i ett möte om Säkra Skolvägar – Bergaskolan med kommunen den 13 november. Om ni har några synpunkter eller förslag rörande områdets skolvägar som boende i området mottar jag gärna dessa senast den 11/11. Så kan jag framföra dessa vid mötet.

Vänliga hälsningar Johan

Johan Ulin

070-5501551
Krongatan 37
75238 Uppsala